TRẢ LẠI HÀNG

Không nhận hàng?

Bạn nên không nhận hàng nếu sản phẩm bạn nhận không đúng ảnh chăm sóc khách hàng gửi bạn xác nhận.

Khi nào được trả lại hàng?

Khi hoa không còn tươi trong 3 ngày từ khi giao bạn có quyền trả lại hàng.

Trả lại hàng bằng cách nào?

Bạn chỉ cần gọi điện cho chăm sóc khách hàng theo số 0815163355, Linkant.vn sẽ giải quyết vấn đề trong 60 phút.

Main Menu