Total stores showing: 89

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐIỆN HOA TOÀN QUỐC

Hệ thống Shop hoa tươi toàn quốc LinkAnt.vn được xây dựng với tâm huyết hơn 5 năm nghiên cứu ngành hoa tươi và công việc phù hợp với người khuyết tật.

Tới nay LinkAnt đã có mặt tại 5 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt và đang mở rộng với mục tiêu đạt 1000 shop hoa trước tháng 9/2023. Mỗi shop hoa cam kết tạo công ăn việc làm cho tối thiểu 01 người khuyết tật.

Main Menu