30,000 
Phục vụ bởi: Hợp tác xã Linkie

Bướm Đêm

30,000 
 • Quy cách: H = 20 – 30cm; Đơn Vị Tính: Giỏ; Giá bán lẻ: 50.000 VND
 • 50,000 
  Phục vụ bởi: Hợp tác xã Linkie

  Bao Thanh Thiên

  50,000 
 • Bàng Singapore

  Phục vụ bởi: Hợp tác xã Linkie
  • Quy cách: H = 60 – 80cm; Đơn Vị Tính: Giỏ; Giá bán lẻ: 150.000 VND
  150,000 
  Phục vụ bởi: Hợp tác xã Linkie

  Bàng Singapore

  150,000 
 • Main Menu